Unsere Schüler 2017/18

1a Jahrgang, KV: Ing. Gerald Pirker
1b Jahrgang, KV: Ing. Nicole Wei▀negger

2a Jahrgang; KV:  Ing. Stefan Jernej, Bed

2b Jahrgang, KV: Ing. Martin Uitz

3a Jahrgang, KV: Ing. Elfriede Dornan
3b Jahrgang, KV: Ing. Thomas Ra▀